Weusthagtuin

Taxodium distichen Nutans


Deze fraaie kleine boom behoort vanwege zijn naalden en vruchten tot de coniferen, maar gedraagt zich als een bladverliezende boom. Op de kale, veelal kronkelige takken, groeien in het voorjaar jonge lichtgroene naalden (zie foto). Dat geeft de boom een bijzonder elegant aanzien. Wanneer deze naalden in de zomer verder zijn uitgegroeid en gaan hangen, is Taxodium “Nutans” een sierlijke verschijning. Na ca. 20 jaar heeft de boom, die we in de voortuin hebben staan, een hoogte van 8 m en is 3 m breed. Het is een langzame groeier. Vooral in de eerste jaren heeft hij vaak de neiging een dubbele kop te vormen, die gemakkelijk tot één kan worden gesnoeid en zonodig naar boven geleid.

Deze Taxodium wordt ook aangeboden onder de naam Taxodium ascendens “Nutans”. Let bij aankoop dus altijd op de aanwezigheid van de cultivarnaam “Nutans”. De soort Taxodium distichen, dan wel Taxodium ascendens, die veel ruimer wordt aangeboden, is nl. een grote parkboom en dus als regel niet geschikt voor de doorsnee tuin.
Taxodium