Weusthagtuin
Deze site gaat in hoofdzaak over onze belevenissen met veelal nieuwe soorten planten. Wij beseffen, dat deze zijn onder onze omstandigheden van bv. grondsoort, standplaats, wisselende weersomstandigheden, bemesting, onderhoud enz. Grondsoort: de Weusthagtuin ligt voor het grootste deel op vochthoudende zandgrond en voor een kleiner deel op leemhoudend zand. Bij dezelfde planten ervaart Lidy vaak duidelijke verschillen in haar tuin in Delden op lichte zandgrond. Al onze ervaringen staan dus steeds onder invloed van de omstandigheden, maar dat maakt het ‘spelen met planten’ niet minder interessant.
Border